Pediatrična pulmologija in alergologija | Dora Jeler, dr. med.

Zdravstveni program obsega diagnozo, zdravljenje in dolgotrajno spremljanje bolnikov z
• astmo
• alergijskim rinitisom
• kroničnim kašljem
• piskanjem v pljučih
• glasnim dihanjem (inspiratorni stridor)
• gastroezofagealno refluksno boleznijo (GERB)
• dispneo (oteženim dihanjem)
• imunoterapija

Preiskave:
• alergološko kožno testiranje
• merjenje pljučne funkcije
• obremenilno testiranje
• provokacijsko testiranje
• pulzna oksimetrija
• pouk bolnika z astmo
• merjenje FeNO